Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 240 комбінованого типу Харківської міської ради
 
м. Харків, пр-т Косіора, 174-А


Наш дитячий садок -  це сучасний заклад, пріоритетним напрямом якого є фізкультурно – оздоровчий.

 

Медичне обслуговування в ДНЗ здійснють Доброскок Т.І., старша медична сестра, Билінка С.М., лікар – педіатр дитячої міської поліклініки № 16

 

ПРІОРИТЕТНА МЕТА КОЛЕКТИВУ ДНЗ:
- ВИВЧЕННЯ ДОСЯГНЕНЬ НАУКИ ТА ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ З ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПСИХІЧНОГО І ФІЗИНОГО ЗДОРОВЯ ДІТЕЙ;
- ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ;
- ЗМЕНШЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ВИХОВАНЦІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ;
- ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО АКТИВНОЇ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЖНОЇ ДИТИНИ;
- ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ, ОСНОВ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ;
- ПОСТІЙНЕ ПРОПАГУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СЕРЕД БАТЬКІВ
Основні завдання лікаря-педіатра і сестри медичної старшої дошкільного навчального закладу:
1. Постійний контроль за станом здоров'я дітей;
2. Проведення обов'язкових медичних оглядів дітей;
3. Проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України;
4. Надання невідкладної медичної допомоги дітям у разі гострого захворювання або травми;
 5. Здійснення контролю за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;
6. Контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму;
 7. Проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного навчального закладу.
Лікар-педіатр і сестра медична старша дошкільного навчального закладу зобов'язані:
1. Проводити медичні огляди дітей при прийомі в дошкільний навчальний заклад та здійснювати медичний контроль за перебігом періоду адаптації;
2. Здійснювати щоденні огляди дітей щодо виявлення у них ознак захворювань;
3. Оглядати дітей 1 раз у місяць стосовно виявлення педикульозу, грибкових захворювань, корости та інших захворювань шкіри;
4. Брати участь у плануванні та проведенні обов'язкових медичних оглядів;
5. Проводити аналіз стану здоров'я дітей за результатами обов'язкових медичних оглядів, розробляти план оздоровлення, здійснювати контроль за виконанням рекомендацій фахівців;
6. Складати план проведення профілактичних щеплень та забезпечувати його виконання;
7. Передавати дані про проведені профілактичні щеплення та результати обов'язкових медичних оглядів у лікувально-профілактичні заклади за місцем проживання та спостереження дитини;
8. Інформувати батьків і педагогічний персонал про лікувально-профілактичні заходи, проведення яких передбачається, їх результати, в тому числі профілактичні щеплення та обов'язкові медичні огляди;
9. Надавати невідкладну медичну допомогу дітям, організовувати їх госпіталізацію у разі наявності показань;
10. Вести облік медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів, дотримуватись правил і термінів їх зберігання та використання, забезпечувати своєчасне поповнення;
11. Здійснювати постійний контроль за якістю продуктів харчування та готових страв, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів реалізації, виконанням норм харчування (систематично проводити розрахунок хімічного складу та калорійності харчового раціону);
12. Брати участь у складанні щоденного меню, контролювати закладку і правильність кулінарної обробки продуктів, вихід страв, смакові якості їжі, санітарний стан харчоблоку та проводити щоденний огляд працівників харчоблоку;
13. Здійснювати контроль за організацією рухового режиму дітей, проведенням оздоровчо-фізкультурних заходів і їх впливом на організм дитини, за проведенням заходів щодо загартування;
14. Забезпечувати контроль за дотриманням режиму дня та навчальних навантажень згідно з віком дитини; профілактику травматизму, спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь, отруєнь рослинами та грибами;
15. Здійснювати заходи щодо ізоляції хворих дітей та спостереження за дітьми, які були в контакті з інфекційними хворими, та проводити протиепідемічні заходи в порядку, встановленому МОЗ України;
16. Здійснювати контроль за своєчасністю проходження обов'язкових медичних оглядів працівниками дошкільного навчального закладу;
17. Проводити бесіди та лекції з дітьми, батьками та працівниками дошкільного навчального закладу щодо здорового способу життя, профілактики травматизму, інфекційних захворювань, у тому числі СНІДу та захворювань, що передаються статевим шляхом;
18. Підвищувати свою кваліфікацію;
19. Вести таку обліково-звітну та медичну документацію у порядку, встановленому МОЗ України:
1. Медичну карту дитини (ф.026/о) (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садка).
2. Контрольну карту диспансерного нагляду (ф.030/о).
3. Карту профілактичних щеплень (ф.063/о), індивідуальну (ф.063.1/о).
4. Журнал обліку профілактичних щеплень (ф.064/о).
5. Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення (ф.058/о).
6. Журнал обліку інфекційних захворювань (ф.060/о).
7. Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання (ф.038/о).
Для реалізації поставлених задач створені відповідні умови:

 

 оснащено кабінет медичного персоналу;
 процедурний кабінет.
Медичний кабінет забезпечений необхідним медичним обладнанням та лікарськими засобами. У кожній групі в наявності аптечка першої невідкладної допомоги.
В усіх групах у наявності «Листки здоров’я».
Щомісяця проводиться аналіз захворюваності та відвідування дітьми ДНЗ.

 

 

 

 

В ДНЗ створені оптимальні умови для рухової активності дітей:
 спортивна зала обладнана сучасним спортивним інвентарем.
 спортивні майданчики, які пристосовані до проведення фізкультурних занять на прогулянці.
спортивні осередки в групах.
осередки відпочинку та усамітнення.
Спортивні, рухливі ігри, фізкультурні свята і розваги протягом року.

 

 ЗАГАЛЬНІ ЗАГАРТУВАЛЬНІ ЗАХОДИ:
правильний режим дня;
раціональне харчування;
раціональний одяг;
 відповідний повітряний і температурний режим в приміщеннях;
денний сон;щоденні ранкові і вечірні прогулянки.

 СПЕЦІАЛЬНІ ЗАГАРТУВАЛЬНІ ЗАХОДИ:
 повітряні ванни;
дихальна гімнастика;
ходьба по масажним килимкам з метою загартування і профілактики плоскостопості;
оздоровчий біг;
оздоровча ходьба;
гігієнічне полоскання рота і т.д.