Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 240 комбінованого типу Харківської міської ради
 
м. Харків, пр-т Косіора, 174-А


Методична робота

Пріоритетні завдання на 2014 / 2015 навчальний рік:

1.     Розпочати роботу щодо формування життєво-компетентної особистості через засвоєння морально-етичних та культурно-духовних норм суспільства засобами трудової, зображувальної  та пізнавальної діяльності.

2.     Удосконалити роботу щодо залучення дітей з особливими потребами до адаптивної освіти через впровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій.

3.     Продовжити роботу з мовленнєвого розвитку дітей засобами інноваційних методик.

4.     Продовжити роботу щодо забезпечення системного підходу до охорони життя і збереження здоров’я дітей, у тому числі  з особливими потребами через систему здоров’язберігаючих технологій в тісній співпраці з батьками.

Удосконалення роботи по підвіщенню професіоналізму та ефективної праці педагога.

1. Продовжувати роботу над впровадженням державних стандартів освіти, іінноваційних технологій навчання і виховання, комп’ютеризації й інформатизації навчально-виховного процесу, реалізації концепції національного та громадянського виховання.
2. Організаційно-методичне забезпечення розвитку ДНЗ, сприяння розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій.
3. Забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики: узагальнення досвіду роботи, розробка рекомендацій.
4. Інформаційне забезпечення педагогічних працівників, з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки, передового педагогічного досвіду.
5. Впровадження в практику методичної роботи інноваційних методів (моделювання фрагментів занять, розв’язання педагогічних ситуацій, ділові ігри, дискусії, майстер - класи тощо).
6. Популяризація системи роботи ДНЗ через батьківські збори, засоби масової інформації тощо.

Навчально-методична робота з педагогами:
 курси підвищення кваліфікації;
 науково-практичні семінари;
 розв'язання актуальних освітніх проблем в творчих группах;
узагальнення досвіду робіт педагогів.

 

Навчання педагогів відбувається в інтерактивних формах спілкування, це:
круглий стіл, диспут,консультації;
 інтерактивні лекції;
навчальні тренінги;
семінари,семінари-практикуми,науково-практичні семінари,семінари для педагогів спеціальних груп;
вивчення структури та оснащення матеріального середовища;спостереження колективних форм діяльності дітей, індивідуальної самостійної роботи дітей, взаємовідвідування відкритих занять.

 

Принципи співпраці з педагогами:
реформування поглядів педагогів на основі зміни пріоритетів освітнього процесу;
зміна уявлень про ефективність педагогічної діяльності та педтехнологій.

 

Співпраця з батьками:
 батьківські всеобучі з питань адаптації малюків до садочка, підготовки до школи, навчання дітей;
 індивідуальні консультації у вихователів, вчителів дефектологів, практичного психолога;
 виставки сумісних творчих робіт дітей та батьків;
 перегляди батьками групових занять у педагогів;
 сімейні свята та розваги.