Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 240 комбінованого типу Харківської міської ради
 
м. Харків, пр-т Косіора, 174-А


Інклюзивна освіта

 Інклюзивна освіта - це система освітніх послуг, що базується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем  проживання,  що  передбачає  навчання  в умовах  загальноосвітнього закладу. З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти інклюзивні освітні заклади повинні адаптувати навчальні програми та плани, методи та форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство з громадою до   індивідуальних освітніх потреб і різних стилів навчання дітей з особливими    і освітніми потребами. Інклюзивні освітні заклади повинні забезпечити спектр необхідних послуг відповідно до різних освітніх потреб таких дітей.
Основні принципи інклюзивної освіти:

всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це виявляється можливим,          не зважаючи на певні труднощі чи відмінності, що існують між ними;
 заклади мають визнавати і враховувати різноманітні потреби своїх вихованців шляхом узгодження   різних видів і темпів навчання;                                                
 забезпечення якісної освіти для всіх шляхом розробки відповідних  навчальних планів, застосування   організаційних заходів, розробки стратегії  викладання, використання ресурсів і партнерських зв'язків   зі своїми громадами;   
діти з особливими освітніми потребами мають отримувати будь-яку    додаткову допомогу, яка    може знадобитися їм для забезпечення успішності    процесу навчання.
Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей - ВСІ діти є цінними й активними членами суспільства. Навчання   в   інклюзивних   освітніх   закладах   є   корисним   як для дітей з особливими    освітніми потребами, так і для інших дітей, членів суспільства в цілому. Взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному мовному, соціальному та емоційному розвиткові дітей з особливими потребами. При цьому діти з типовим рівнем розвитку демонструють моделі поведінки дітям з особливими освітніми потребами і мотивують розвитку та цілеспрямованого використання нових знань і вмінь.  Завдяки взаємодії діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися відмінностей, вони стають більш чуйними, готовими до взаємодопомоги.
Cпільна діяльність ДНЗ №240  з громадськими організаціями

16.04.2015р.  завідувач Шейка Ірина Вікторівна  взяла  участь 

 у  роботі круглого столу  «Інклюзивна  освіта:  розвиток  партнерства

загальноосвітніх  та спеціальних навчальних  закладів»,  який  відбувся  у  м. Києві.

З 21-23 жовтня 2013 року у м.Львові в рамках проекту "Розвиваємо інклюзивну школу разом: партнерство загольноосвітнього та спеціального закладів" для команд закладів освіти учасників проекту  пройшов поглиблений навчально-практичний тренінг. Були розглянуті такі питання:
Планування орієнтоване на кожного учня
Реагування на втручання.Моніторинг успіхів
Формування позитивної поведінки
Спільне планування та викладання
Кооперативне навчання

Також були виїзди до навчальних закладів, де учасники тренінгу  відвідали заняття в дошкільних закладах та уроки в початковій школі.

   

   

9 квітня 2013 року  відбулась зустріч лідерських команд за проектом "Розвиваємо інклюзивну школу разом: партнерство загалььноосвітнього та спеціального закладів"