Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 240 комбінованого типу Харківської міської ради
 
м. Харків, пр-т Косіора, 174-А


ПРАВИЛА ДЛЯ БАТЬКІВ
1. Загальні положення
1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі — батьки), є учасниками освітнього процесу в комунальному закладі «Дошкільний навчальний заклад ( ясла – садок) № 240 комбінованого типу Харківської міської ради».
Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.
2. Права батьків
2.1. Батьки мають право:
· обирати і бути обраними до органів самоврядування дошкільного навчального закладу;
· звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
· брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;
· відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
· захищати законні інтереси своїх дітей;
· інші права, що не суперечать законодавству України.
3. Обов’язки батьків
3.1. Батьки зобов’язані:
· виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
· постійно дбати про фізичне здоров’я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей;
· поважати гідність дитини;
· виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, народних традицій та звичаїв;
· своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в навчальному закладі;
· своєчасно повідомляти навчальний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;
· стежити за станом здоров’я дитини.